cnurseNews1

ขอต้อนรับคุณยาย อัมพัน สู่สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี

วันนี้อากาศดี ได้พาคุณยาย อัมพัน รับประทานอาหารนอกบ้าน พร้อมบรรยายกาศที่สดใสและอบอุ่นในยามเช้า วันที่ 9 กันยายน 2556.