ID-100150855-Image-courtesy-of-[stockimages]--FreeDigitalPhotos640x290

 

บริการของเรา

1 การเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงทางศูนย์มีเจ้าหน้าที่ชำนานการให้การดูแลเบื้องต้นเป็นอย่างดี

2 การเจ็บป่วยที่มีอันตรายทางศูนย์จะจัดส่งไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด

3 ทางศูนย์มีช่างตัดผม แต่งเล็บ บริการให้ดูเรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4 ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพจะได้รับบริการฟรี

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีการอบรม ฝึกจิตใจให้เมตตา

เหมือนการดูแลพ่อแม่ พี่น้อง

www.cnurse.org T0816173524