ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา

ค่าบริการ รายเดือน9000 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-617-3524 , 080-587-9998 ,   02-588-1517
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
การบริการด้วยความรัก  ดุจครอบครัวเดียวกัน

การบริการด้วยความรัก ดุจครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
'เรา' พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

‘เรา’ พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
ติดตามเราและผลงานล่าสุด
ข่าวสาร & กิจกรรม

ค่าบริการ รายเดือน9000

  
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุcnurseขอต้อนรับคุณยายอำพัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุcnurseขอต้อนรับคุณยายอำพัน

ขอต้อนรับคุณยาย อัมพัน สู่สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูง […]
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยcnurseดูแลดุจครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยcnurseดูแลดุจครอบครัวเดียวกัน

บริการดูแลผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง    โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่ได้รับฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ทั้งภาคความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล  แ […]
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู […]
'เรา' พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

‘เรา’ พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

การดูแลที่เพียบพร้อมด้วย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และบ้านพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมสะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมที่จะดูแลบุคคลที่ท่านรัก ด้วยอัตราค่าบริการที่หลากหลาย และมีราคาย่อมเยาว์
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู […]
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ยินดีต้อนรับ

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ยินดีต้อนรับ

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู […]
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE เปิดบริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE เปิดบริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู […]
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse