ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา

ให้การบริการดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ โทร. 081-617-3524 , 080-587-9998 , 089-697-5744 , 02-588-1517

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
การบริการด้วยความรัก  ดุจครอบครัวเดียวกัน

การบริการด้วยความรัก ดุจครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
'เรา' พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

‘เรา’ พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นคนชรา Cnurse
ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ร่วมงาน

พยาบาลวิชาชีพ1ตำแหน่งรายได้เงินเดือนประจำพร้อมเงินปันผล
ขอต้อนรับคุณยายอัมพัน สู่สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุC.NURSE

ขอต้อนรับคุณยายอัมพัน สู่สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุC.NURSE

ขอต้อนรับคุณยาย อัมพัน สู่สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี วันนี้อากาศดี ได้พาคุณยาย อัมพัน รับประทานอาหารนอกบ้าน พร้อมบรรยายกาศที่สดใสและอบอุ่นในยามเช้า วันที่ 9 กันยายน 2556.
การบริการด้วยความรัก  ดุจครอบครัวเดียวกัน

การบริการด้วยความรัก ดุจครอบครัวเดียวกัน

บริการดูแลผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง    โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่ได้รับฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ทั้งภาคความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล  และภาคการปฏิบัติ  เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ทั้งยังเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก  ความอบอุ่น  เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ CNURSE

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์  และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี  โดยเน้นถึงคุณภาพของการบริการและคุณภาพของพนักงานเป็นหลัก เพื่อให้การบริการดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก  ทั้งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจตลอดจนการดูแลด้านการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย   อย่างถูกต้องตามอาการของโรคและคำแนะนำของแพทย์
'เรา' พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

‘เรา’ พร้อมจะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาว์

การดูแลที่เพียบพร้อมด้วย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และบ้านพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมสะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมที่จะดูแลบุคคลที่ท่านรัก ด้วยอัตราค่าบริการที่หลากหลาย และมีราคาย่อมเยาว์
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์  และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี  โดยเน้นถึงคุณภาพของการบริการและคุณภาพของพนักงานเป็นหลัก
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ยินดีต้อนรับ

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE ยินดีต้อนรับ

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์  และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี  โดยเน้นถึงคุณภาพของการบริการและคุณภาพของพนักงานเป็นหลัก
สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE เปิดบริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE เปิดบริการแล้ววันนี้

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์  และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี  โดยเน้นถึงคุณภาพของการบริการและคุณภาพของพนักงานเป็นหลัก